Bij Groene Aap BVBA kunnen we steeds op de kennis en kunde van onze zaakvoerder steunen, een gecertificeerde “European Treeworker”.

Het nut en/of de "waarom" van dit certificaat kunt u lezen in de onderstaande tekst, opgemaakt door de SERV (= de sociaal economische raad van Vlaanderen).

"1 beeld zegt meer dan 1000 woorden": Door deze link te volgen kan u een video zien van hoe het zeker niet moet  en waarom u dus beter met deskundige boomverzorgers werkt. De video is geen montage - alhoewel wij zelf amper konden geloven dat dit echt gebeurd was...  

BEROEPSPROFIEL BOOMVERZORGERS:

KNELPUNT: Voor het beroep van boomverzorger bestaan er beroepsopleidingen, die de boomverzorger klaarstomen tot zelfstandige, alsook modulaire opleidingen. De duur, intensiteit en de inhoud van deze opleidingen is divers.

De kwaliteit van de dienstverlening en de kennis die strookt met de huidige kennis rond correcte boomverzorging blijkt volgens heel wat boomverzorgers een probleem te zijn. Wegens het ontbreken van een vestigingswetgeving voor het beroep van boomverzorger kan eenieder die dit wenst het beroep uitoefenen zonder enige vorm van beroepskennis te moeten bewijzen. Dit zorgt er voor dat professionele boomverzorgers nog moeilijk kunnen concurreren tegen mensen die dit beroep uitoefenen met geen of een beperkte vorm van beroepskennis of beroepsopleiding. Deze concurrentie berokkent volgens de geïnterviewden schade aan het imago en de geloofwaardigheid van de boomverzorger die dagelijks de klant moet overhalen van de juiste praktijk aan bomen. In dit kader werkt de sector zelf aan een bepaalde gedragscode om zich te profileren.

 De European Arboricultural Council (EAC) met haar European Treeworker Certificaat is een van de voorbeelden hiervan.

 
bron: "Beroepsprofiel boomverzorger", door SERV, Wetstraat 34-36 te 1040 Brussel

Zie ook: deze persmededeling omtrent het examen in België