Opmaak van offertes 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw bomen zijn we steeds bereid om vrijblijvende offertes op te maken, zowel voor werken uit te voeren in regie als voor vaste offertes. Voor het opmaken van een offerte behouden we ons het recht om ons vervoer en de uren van het terreinbezoek aan te rekenen.
Indien u als klant de werkzaamheden, waarvoor Groene Aap BVBA een offerte heeft opgemaakt, door Groene Aap BVBA laat uitvoeren wordt het bedrag van ons terreinbezoek voor het opmaken van deze offerte (indien dit u aangerekend werd) in mindering gebracht van het totaalbedrag van de werkzaamheden.

Voor het uitvoeren van analyses en/of onderzoeken maken wij geen voorafgaande offerte op, wel kunt u ons steeds vragen naar onze uurprijzen en kunt u een richtprijs vragen voor de aparte onderdelen van de analyses en/of het onderzoek.