Juridische vermeldingen

Ons bedrijf is erkend als aannemer in de categorie
"aanleg en onderhoud van diverse terreinen" onder het
refertenummer [BE] [879.792.770] [02|08|00]

Het BTW-nummer van Groene Aap BVBA is BE 0879.792.770.

"Groene Aap" is een beschermd merknaam, neegelegd bij het Benelux merkenbureau onder het refertenummer 1142923.

Alle teksten, afbeeldingen en documenten op deze site zijn eigendom van Groene Aap BVBA, behoudens expliciete andersluidende vermelding.
Het verspreiden, kopiëren, doorsturen of gebruiken hiervan is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

Groene Aap BVBA werd opgericht door Henri-Joe Dieryck, die tevens de zaakvoerder is.